Kan een suborganisatie zelf ook weer suborganisaties hebben?

Iedere suborganisatie kan zichzelf weer verder organizeren in meerdere suborganisaties.

Iedere suborganisatie is zelf ook weer gewoon een volledige organisatie. Dat betekent dat de suborganisatie ook zelf weer suborganisaties kan aanmaken. Zo kan een afdeling bijvoorbeeld verschillende teams inrichten voor verschillende ziektebeelden of zorgpaden wanneer ze dit wenselijk vinden. 

Suborganisaties van suborganisaties kunnen alleen aangemaakt en beheerd worden door beheerders van de suborganisaties, maar niet door beheerders van de hoofdorganisatie.