1. Luscii Hulp
  2. Patiënten
  3. Rondleiding in de Thuismeten app

Zelfzorg

Zelfzorg

Onder het kopje zelfzorg kan de zorgverlener aanvullende informatie aangeven die voor u van belang is of waar acties van u gevraagd worden in bepaalde situaties. Zo kunt u hier dus in een aantal gevalen het volgende vinden:

  • Een actieplan, bijvoorbeeld bij het nemen van medicatie bij achteruitgang
  • Een SOS-dossier met relevante informatie over onderliggende ziektes (dit kan met u gedeeld worden of niet)
  • Een overzicht van betrokken zorgverleners of andere relevante contactpersonen (dit kan met u gedeeld worden of niet)
  • Speciale lessen die voor u van toepassing zijn
  • Overige informatie met betrekking tot uw ziekte
  • Metingen: indien u metingen ook in kunt vullen op dagen die niet voor u zijn ingesteld, ziet u die hier onder het kopje Metingen. U kunt dan een extra meting invullen op dagen buiten de vast ingestelde dagen door het ziekenhuis. U dient dit wel te overleggen met uw zorgverlener of dit voor hen wenselijk is dat u dit doet. Z1