Kan ik iets aanpassen aan mijn programma?

Kan ik iets aanpassen aan mijn programma?

U bent aangemeld voor de Thuismeten app door uw zorgverlener. Elke zorgverlener biedt verschillende programma's aan voor thuismonitoring. 

In samenwerking met Luscii worden deze programma's met bijhorende acties zo goed mogelijk opgesteld. Uw zorgverlener beslist echter welke acties zij vinden dat u moet doen en op welke momenten in de week. Indien er acties bij u bij staan waarvan u vindt dat ze niet bij u van toepassing zijn, of u bent het niet eens met de frequentie van de acties, kunt u contact opnemen met uw zorgverlener.