1. Luscii Hulp
  2. Patiënten
  3. Rondleiding in de Thuismeten app

Kan ik iets aanpassen aan mijn programma?

Kan ik iets aanpassen aan mijn programma?

U bent aangemeld voor de Thuismeten app door uw zorgverlener. Elke zorgverlener biedt verschillende programma's aan voor thuismonitoring. 

In samenwerking met Luscii worden deze programma's met bijhorende acties zo goed mogelijk opgesteld. Uw zorgverlener maakt uw behandelplan en op basis daarvan uw meetschema in de Thuismeten App. In ACTIES ziet u dan welke metingen of andere acties er welke dag van u gevraagd wordt.  Indien er acties bij u bij staan waarvan u vindt dat ze niet bij u van toepassing zijn, of u bent het niet eens met de frequentie van de acties, kunt u contact opnemen met uw zorgverlener.