Hoe kan ik een programma of protocol verwijderen?

Certified Medical Developer only

Een programma kan alleen verwijderd wanneer de onderstaande stappen zijn uitgevoerd: 

1. Er zit geen patiënt in het programma

2. Het programma zit niet gekoppeld aan een groep

3. Alle acties met daarbij patiënt informatie zijn verwijderd

4. Alle patiënt informatie blokken van het protocol zijn verwijderd

5. Ga met de curser achter het te verwijderen programma staan zodat er een prullenbak          verschijnt en klik op de prullenbak om te verwijderen.

 

Een protocol kan alleen verwijderd wanneer de onderstaande stappen zijn uitgevoerd: 

1. Er zit geen patiënten meer in het protocol.

2. Ga via het programma naar het de protocollen en klik op het prullebakje achter het te          verwijderen protocol.